Występ w Kazimierzu

Występ w Kazimierzu

WYSTĘP GRĘBOWIANEK

 W KAZIMIERZU DOLNYM

29 sierpnia  2020r.  zespół  Grębowianki zaprezentował się na 54 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.  Wykonano trzy  pieśni lasowiackie : Pieśń do Eliosa, Łobroz, Kupił sobie Jaś.

 Tradycja ludowego śpiewu jaki prezentuje zespół Grębowianki jest  cenną i istotna częścią niematerialnego dziedzictwa kulturalnego naszego regionu , która nie może być zaprzepaszczona w nowych warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona o tożsamości lokalnej, regionalnej i ogólnonarodowej.