Realizacja zadania Kuchnię urządzimy-radość zrobimy!”-zakup mebli i wyposażenia do kuchni KGW

Realizacja zadania Kuchnię urządzimy-radość zrobimy!”-zakup mebli i wyposażenia do kuchni KGW

W związku z realizacją przez KGW w Grębowie „Róża” GRANTU NR 5/2021/Gw ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanychw ramach Projektu Grantowegopt. Zakup wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej GrupyDziałaniarealizowanego przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”Koło Gospodyń Wiejskich w Grębowie ” Róża” mogło zrealizować zadanie :„Kuchnię urządzimy-radość zrobimy!”-zakup mebli i wyposażenia do kuchni KGW Róża. Efekt na zdjęciach.