Drugi dzień diagnozy loklanej społeczności

Drugi dzień diagnozy loklanej społeczności

Piątek 21 maja był drugim dniem diagnozy lokalnej społeczności i ich potrzeb w zakresie kultury. W tym dniu badacz: Łukasz Dziuba i animator NCK – Teresa Jankowska -odwiedzili placówki w Jamnicy, Krawcach, Zapoledniku i Wydrzy, by tam rozmawiać bezpośrednio z mieszkańcami. Badania są prowadzone w ramach zadania Dom Kultury + Inicjatywy Loklane 2021.