Wywiad i szkolenie online w ramach programu DK+ Inicjatyw Lokalne

Wywiad i szkolenie online w ramach programu DK+ Inicjatyw Lokalne

Warunki pandemiczne spowodowały, że rzeczywistość naprawdę się zmienia. Powodują turbulencje w znanych dotychczas i stosowanych narzędziach pracy.  Wymagają tego także i od nas. Zniknęły bezpośrednie rozmowy, spotkania i wzajemna integracja. W wyniku dostosowania się do obecnych warunków zaplanowany w projekcie ‘Bliskie spotkania z kulturą” DK+ Inicjatywy Lokalne –pierwszy wywiad z mieszkańcami sołectw gminy Grębów odbył się 6 maja w systemie online- choć wydawało się nam to niemożliwe… Wszystkim przedstawicielom sołectw z Jamnicy, Krawców, Stalów, Stalów-Siedliska, Wydrzy, Zabrnia, Zapolednika, Żupawy serdecznie dziękujemy! Za rozmowy, emocje i miłą (choć wirtualną) atmosferę. Mamy nadzieję, że dalsze spotkania celem badań potencjałów kulturowych  – będą bezpośrednie!
(spotkanie prowadził: Łukasz Dziuba -specjalista ds. analizy danych w Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach w towarzystwie animatorki Narodowego Centrum Kultury Teresy Jankowskiej)

W środę 5 maja odbyło się szkolenie także w formie online dla pracowników GCK. Tematem spotkania były „Dobre praktyki w zakresie działań kulturowych”.