Komunikat (Dom Kultury+ Inicjatywy Lok.)

Komunikat (Dom Kultury+ Inicjatywy Lok.)

Komunikat.
Informujemy, że do dnia 20 czerwca 2021 roku, do Gminnego Centrum Kultury w Grębowie
nie wpłynął żaden wniosek na inicjatywę w ramach programu „Bliskie spotkania z kulturą”Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021.


W związku z powyższym, GCK w Grębowie ogłasza nabór uzupełniający. Wnioski można
składać do dnia 28 czerwca 2021, do godz. 16.00, drogą e-mailową.

Wysyłając wniosek z
załącznika w formacie doc. Na adres email:

teresaj@cal.org.pl

Projekt może być realizowany wyłącznie na rzecz mieszkańców miejscowości sołeckich gminy
Grębów tj.:  Jamnica, Krawce, Stale, Stale-Siedlisko, Wydrza,  Zabrnie, Zapolednik, Żupawa, z
wyłączeniem Grębowa.
Mieszkańcy Grębowa mogą zgłaszać inicjatywy do realizacji w innych sołectwach gminy.
Wszystkich chętnych do złożenia inicjatyw w dziedzinie kultury, zapraszamy do zapoznania
się z diagnozą i dokumentami w postaci załączników niezbędnych do złożenia projektu.


Jedna inicjatywa musi mieścić się w budżecie od 3 ooo zł do 5 ooo zł. Diagnoza i dokumenty
do złożenia wniosku znajdują się na stronie:

https://gckgrebow.pl/2021/05/nabor-inicjatyw/. (
Szczegółowych informacji oraz konsultacji pracownicy GCK, pod nr telefonu 609899992 (po
uprzednim umówieniu telefonicznym w godzinach pracy poszczególnych placówek
klubowych)  oraz Animatorka Narodowego Centrum Kultury Teresa Jankowska tel.
608619098.


Wyboru inicjatyw dokona komisja w składzie: Teresa Jankowska, Łukasz Dziuba, Joanna Brak-
Głowala.
Inicjatywy wybrane do realizacji zostaną podane do wiadomości 30.06.2021 w godzinach
wieczornych na stronie www GCK w Grębowie.