Warsztaty wydobywcze DK+ Inicjatywy Lokalne

Warsztaty wydobywcze DK+ Inicjatywy Lokalne

9 czerwca odbyły się w sidzibie GCK warsztaty wydobywcze, dot. inicjatyw mieszkanców gminy w dziedzinie kultury.
Poprowadzili je : Teresa Jankowska i Łukasz Dziuba.
W spotkaniu uczestniczyli sołtysi oraz nauczyciele wraz z uczniami ZSO w Grębowie. Warsztaty umilił występ zespołu Jamniczanki.
Zapraszamy do składania inicjatyw w placówkach klubowych poszczególnych sołectw.