Wyniki naboru inicjatyw .

Wyniki naboru inicjatyw .

W wyniku naboru uzupełniającego do programu „Bliskie spotkania z kulturą”Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2021, do realizacji wybrano następujące inicjatywy:

1. „Żywe dzieło sztuki”- incjatywa z sołectwa Jamnica.

2. Lasowiackie tradycje naszym dziedzictwem! – inicjatywa z sołectwa Stale-Siedlisko.

3. Kartka dla sołectwa- warsztaty techniki scrapbooking- inicjatywa z sołectwa Zabrnie.

4. Radosny kątek- integracji początek.- inicjatywa z sołectwa Żupawa.