,,Jarmark Dominikański” Tarnobrzeg 2021,zespół ,,Grębowianki”oraz ,,Kapela Jaśki”.

,,Jarmark Dominikański” Tarnobrzeg 2021,zespół ,,Grębowianki”oraz ,,Kapela Jaśki”.