Inicjatywa z Żupawy

Inicjatywa z Żupawy


Gminne Centrum Kultury w Grębowie jest beneficjentem zadania dofinansowanego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury +, Inicjatywy Lokalne 2021. 
W ramach tego zadania GCK wraz z wykwalifikowanym badaczem i animatorem przydzielonym z NCK wiosną tego roku prowadziło badania lokalnej społeczności  dot. partycypacji w kulturze, oczekiwań i wymagań w tej dziedzinie.  Z badań powstała diagnoza lokalnej społeczności zamieszkującej sołectwa Gminy Grębów (gdyż tam, wg. GCK  zaangażowanie w działania społeczne i  kulturalne   jest mniejsze niż w Grębowie, jako miejscowości gminnej). Następnie pracownicy lokalnych placówek klubowych prowadzili nabór na mini projekty mieszkańców sołectw na inicjatywy w ich miejscowościach. W konkursie jury wybrało 4 najlepsze z Stalów-Siedliska, Żupawy, Jamnicy i Zabrnia a inicjatorzy dostali dofinansowanie na ich realizację.
Na uwagę zasługuje inicjatywa aktualnie realizowana w Żupawie pt.: Radosny kątek- integracji początek. Pomysłodawcami są Jarosław Chochołek i  Barbara Żyła (mieszkańcy Żupawy), a nad koordynacją czuwają pracownice GCK : opiekun projektu Joanna Brak-Głowala i Łucja Lasota pracownik placówki w Żupawie.
Zadania zakłada zbudowanie z europalet  nowej przestrzeni publicznej służącej mieszkańcom . W jego ramach odbyły się warsztaty majsterkowania, oraz spotkania dotyczące regionalnych wzorów lasowiackich , którymi ozdobione zostaną meble z palet. Wspólne wykonywanie tych mebli, małej scenki i tablicy ogłoszeń ma na celu wzajemną integrację, kreatywne spędzenie wolnego czasu i stworzenie miejsca do spotkań i działań kulturalnych. Według inicjatorów dzięki tej inicjatywie zmieni się  nastawienie mieszkańców. To okazja do tego  aby aktywnie spędzić czas, wspólnie zaprojektować  i zbudować  unikatowe meble ogrodowe, które będą służyć w ogólnodostępnym miejscu. Będą one służyły mieszkańcom w czasie spotkań integracyjnych. Ludzie zaczną działać wspólnie, wyjdą z domów po okresie pandemii.
Należy zaznaczyć , iż niezwykle cieszy fakt że poza stałym grupami jakie zazwyczaj w takie działania kulturalne się angażują (tj. kobiety i dzieci)tutaj, przy pracach technicznych zaczęli spotykać się starsi i młodsi mężczyźni. Inicjatywę ma zakończyć sąsiedzkie ognisko. Kolejne inicjatywy realizowane będą w Jamnicy  i Zabrniu już niebawem. A postawa i zaangażowanie mieszkańców Żupawy w pracę nad wspólnym  miejscem spotkań napawa  GCK niebywałym optymizmem  i dumą z owocnej współpracy z mieszkańcami.

Łucji serdecznie gratulujemy! Wiemy, że to miejsce kosztowało wiele pracy i zaangażowania. Ale jest w nim serce, nie tylko lasowiackie…! Niech ta realizacja napawa dumą!

Galeria zdjęć: https://gckgrebow.pl/galerie/galeria-2021/nggallery/2021/inicjatywa-lokalna-w-zupawie