Poznaliśmy wyniki programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Z radością informujemy, że Gminne Centrum Kultury w Grębowie zostało beneficjentem programu i otrzymało dofinansowanie w kwocie 21 550zł. W ramach programu zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny. Sala wykładowa GCK zostanie wyposażona w komputery stacjonarne, laptopy i ekran/monitor multimedialny, który umożliwi dostęp do nowych technologii oraz znacząco podniesie standard świadczonych przez nas usług.

Poznaliśmy wyniki programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Z radością informujemy, że Gminne Centrum Kultury w Grębowie zostało beneficjentem programu i otrzymało dofinansowanie w kwocie 21 550zł. W ramach programu zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny. Sala wykładowa GCK zostanie wyposażona w komputery stacjonarne, laptopy i ekran/monitor multimedialny, który umożliwi dostęp do nowych technologii oraz znacząco podniesie standard świadczonych przez nas usług.