Remont Domu Ludowego w Zabrniu

Remont Domu Ludowego w Zabrniu

Remont sali głównej Domu Ludowego w Zabrniu zakończony

Zakończono prace remontowe w Domu Ludowym w Zabrniu. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe polegające na rozebraniu podłogi i pieca kaflowego oraz roboty wykończeniowe polegające na wykonaniu: warstwy izolacyjno-cieplnej zakończonej wylewką betonową, położeniu płytek posadzkowych wraz z cokolikiem, gruntowaniu ścian i sufitów, dwukrotnym malowaniu ścian i sufitów, montażu opraw oświetleniowych, montażu nagrzewnic o mocy 4-4,6 kW za kwotę 58 210,32 zł. Dom Ludowy w Zabrniu, pełni ważną funkcję dla mieszkańców, głównie jako jedyne miejsce spotkań społeczności lokalnej, zarówno dla młodzieży jak i osób starszych. Drewniana, zniszczona podłoga, brzydkie ściany głównej sali zniechęcały mieszkańców do spędzania w niej wolnego czasu. Dzięki remontowi nastąpi poprawa warunków życia i aktywizacja społeczna mieszkańców miejscowości Zabrnie, poprzez poprawę estetyki wnętrza domu ludowego.

Projekt „Remont Domu Ludowego w Zabrniu” uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. Wartość dofinansowania wynosi 12 000,00 zł.