Filmik z realizacji inicjatywy w Zabrniu w Tv Wisła