Zajęcia dla Akademii Seniora – kwiaty z krepiny cd.