Zajęcia plastyczne dla Akademii Seniora – kwiaty z krepiny