Plener na działkach w Stalowej Woli

Plener na działkach w Stalowej Woli

W sobotę 24 września zespół Jagoda z Zabrnia wraz z Panią Sekretarz Lidią Jurek oraz KGW Ballada z Porąb Furmańskich wystąpili u działkowców w Stalowej Woli.