Święto Pieczonego Ziemniaka w Zapoledniku- zapraszamy!