EtnoPolska 2022. Podsumowanie.

EtnoPolska 2022. Podsumowanie.

Koło Gospodyń Wiejskich w Grębowie „Róża” w okresie od marca do października 2022 roku, realizowało zadanie pn. Las to ojciec nasz, krzewimy kulturę Ludową Lasowiaków. Projekt finansowany był ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury, Etno Polska 2022.
Zamysłem projektu było przeprowadzenie szeregu warsztatów dla dzieci i młodzieży związanych z dawnym kalendarzem ludowych świąt dorocznych. Młodzież i dzieci  uczyły się przy tym szacunku do dorobku kulturowego starszych pokoleń, dbałości o tradycyjne wartości i odchodzących w zapomnienie umiejętności ręcznego wytwarzania rekwizytów obrzędowych typu: świat, pająk, palma, pisanka, wianek itd. odbyły się także warsztaty kulinarne, nawiązujące do dawnych smaków lasowiackich.
Zadanie miało na celu- przekazywanie wiedzy o tradycjach regionalnych i naukę wytwarzania rekwizytów dotyczących  ludowych świąt, ochronę przed zapomnieniem odchodzących w niepamięć umiejętności i ich uatrakcyjnienie -promocję i polaryzowanie zarówno działalności KGW jak i autentycznych wartości kultury ludowej w jej unikatowej formie . dzieci miały możliwość uczestnictwa   w czymś atrakcyjnym ale zarazem aktywnie uczyły się nowych umiejętności.
Zadanie było skierowane do dzieci z sołectw gminy Grębów, cieszyło się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem tak dzieci jak i lokalnych mieszkańców.

Warsztaty w Grębowie

Warsztaty w Jamnicy

Warsztaty w Wydrzy

Warsztaty w Stalach

Warsztaty w Żupawie