Remont Domu Ludowego w Zabrniu – etap II

Remont Domu Ludowego w Zabrniu – etap II

 

Zakończono prace remontowe w Domu Ludowym w Zabrniu – etap II. Jest to kontynuacja prac remontowych rozpoczętych w 2021 roku i realizowanych w oparciu o Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Zabrnie na lata 2021-2025. W ubiegłym roku udało się odnowić salę główną domu , jednak ze względu na niewystarczające środki finansowe nie zrealizowano pozostałych koniecznych prac budowlanych.

W 2022 roku wykonano prace remontowe polegające na remoncie łazienek i korytarza, które obejmowały: roboty rozbiórkowe – skucie posadzek, demontaż urządzeń, roboty instalacyjne – wymiana wewnętrznej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, montaż umywalek, pochwytu dla niepełnosprawnych, ustępów, roboty budowlane wykończeniowe – wykonanie ścianki działowej, tynków, posadzek, wymiana drzwi, ułożenie płytek ściennych, szpachlowanie malowanie, montaż opraw oświetleniowych. Zadanie realizowane jest w ramach partnerstwa z OSP w Zabrniu i Gminnym Centrum Kultury w Grębowie. Prace porządkowe zostały wykonane z aktywnym udziałem mieszkańców Zabrnia.

Dom Ludowy w Zabrniu, pełni ważną funkcję dla mieszkańców, głównie jako jedyne miejsce spotkań społeczności lokalnej, zarówno dla młodzieży jak i osób starszych. Wyremontowany obiekt zachęca mieszkańców do spędzania w nim wolnego czasu i organizowania imprez, spotkań o różnorakim charakterze. Dzięki remontowi nastąpiła poprawa warunków i komfortu życia oraz aktywizacja społeczna mieszkańców miejscowości Zabrnie, poprzez poprawę estetyki wnętrza domu ludowego.

Projekt „Domu Ludowego w Zabrniu” uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi. Wartość dofinansowania wynosi 12 000,00 zł.