• KGW Stokrotki z Żupawy- wybrane do programu „Danie Wspólnych Chwil”

• KGW Stokrotki z Żupawy- wybrane do programu „Danie Wspólnych Chwil”

Koło Gospodyń Wiejskich z Żupawy – zakwalifikowało się do programu społecznego „Danie Wspólnych Chwil”. Projekt polega na organizowaniu spotkań przy wspólnym stole dla seniorów, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia czują się wykluczeni z życia lokalnych społeczności. „Danie Wspólnych Chwil” ma odpowiadać na społeczny problem samotności osób starszych i integrować  seniorów poprzez wspólny, wartościowy posiłek.

 

Pilotażowa edycja programu „Danie Wspólnych Chwil” kierowana do maksymalnie 100 Kół Gospodyń Wiejskich z różnych miejsc Polski. Jedynym z uczestników programu jest Koło z Żupawy, które tak samo jak pozostałe Koła, organizuje spotkania dla seniorów przy wspólnym posiłku, integrując ich i zachęcając do wyjścia z domu. Spotkania odbywają są raz w miesiącu. Mogą przyjść na nie seniorzy z okolicy, którzy czują się samotni, chcieliby bliżej poznać sąsiadów i spędzić czas w miłym towarzystwie.