Wyprawki Czytelnicze w ramach projektu ,,Mała książka – wielki człowiek”

Wyprawki Czytelnicze w ramach projektu ,,Mała książka – wielki człowiek”

 

Książka jest wielkim darem, jaki możemy podarować dziecku. Korzyści wynikające z obcowania z książką są niepoliczalne: książka rozwija wyobraźnię,  kształtuje świadomość i wrażliwość na drugiego człowieka, wzbogaca  słownictwo, pozwala rozumieć siebie i świat, towarzyszy w radości i w chwilach smutku, bawi do łez a czasem wzrusza. Dlatego miło nam powitać kolejnych uczestników projektu ,,Mała książka – wielki człowiek”. Informujemy również, że Wyprawki Czytelnicze  można odebrać w naszych filiach bibliotecznych w Krawcach, Stalach, Wydrzy i Zabrniu. Zachęcamy rodziców i ich dzieci do odwiedzin w bibliotece i rozpoczęcia przygody z książką. Kornel Makuszyński pisał: ,,Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem; miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru; w martwotę domu wprowadza życie, a życiu nadaje sens”.

Projekt realizowany przez Instytut Książki ze środków MKiDN