Danie wspólnych chwil w Żupawie już 18.12.2022

Danie wspólnych chwil w Żupawie już 18.12.2022

Koło Gospodyń Wiejskich z Żupawy  zakwalifikowało się do programu
społecznego „Danie Wspólnych Chwil”. Projekt polega na organizowaniu spotkań
przy wspólnym stole dla seniorów, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia czują
się wykluczeni z życia lokalnych społeczności. „Danie Wspólnych Chwil” ma
odpowiadać na społeczny problem samotności osób starszych i integrować
seniorów poprzez wspólny, wartościowy posiłek.
Pilotażowa edycja programu „Danie Wspólnych Chwil” kierowana do 90 Kół Gospodyń
Wiejskich z różnych miejsc Polski. Jedynym z uczestników programu jest Koło z
Żupawy, które tak samo jak pozostałe Koła, organizuje spotkania dla seniorów przy
wspólnym posiłku, integrując ich i zachęcając do wyjścia z domu. Spotkania odbywają są
raz w miesiącu. Mogą przyjść na nie seniorzy z okolicy, którzy czują się samotni,
chcieliby bliżej poznać sąsiadów i spędzić czas w miłym towarzystwie.

Kolejne spotkanie już 18 grudnia o godz.14.00, będzie szczególne bo świąteczne – szczegóły na plakacie.