GCK z dotacją od PGE na wsparcie inicjatyw kulturalnych

GCK z dotacją od PGE na wsparcie inicjatyw kulturalnych

Na terenie gminy Grębów PGE rozpoczęła budowę jednej z największych w Polsce farm fotowoltaicznych. Farma PV Jeziórko o mocy ponad 100 MW ma być gotowa

do końca 2023 r.. Inwestycja powstanie na obszarze ok. 100 ha, koszt budowy to ok. 400 mln zł.

Wójt gminy Grębów Kazimierz Skóra powiedział, że budowa tak dużej inwestycji na terenie gminy oznacza zysk nie tylko  finansowy, ale również ekologiczny.

Dodał, że obszar, na którym powstanie farma to teren pokopalniany, mocno zdegradowany.

„Cieszę się, że z takich terenów tworzymy tereny inwestycyjne i przyjazne środowisku” – dodał.    

W uroczystym wmurowaniu aktu erekcyjnego farmy i symbolicznym wbiciu pierwszych konstrukcji uczestniczyli prezesi PGE,

parlamentarzyści, samorządowcy i zaproszeni goście.  

Uroczystość była też okazją do wręczenia przez prezesa PGE czeku dla Gminnego Centrum Kultury w Grębowie na wsparcie

inicjatyw kulturalnych w wysokości 15 tys. zł. Czek odebrała dyrektor GCK Alicja Kubiak.         

                       

 PGE -serdecznie dziękujemy.