Filmik w tv Wisła z Przeglądu Kolęd i Pastorałek

Filmik w tv Wisła z Przeglądu Kolęd i Pastorałek

https://itvwisla.tv/spiewali-koledy-i-pastoralki-rekordowy-przeglad-w-grebowie/