Podsumowanie projektu „Integracyjna i kreatywna jesień w Centrum Kultury”

Podsumowanie projektu „Integracyjna i kreatywna jesień w Centrum Kultury”

28 lutego kończymy realizację zadania „Integracyjna i kreatywna jesień w Centrum Kultury”, który był dofinansowany przez Fundację PKO Banku Polskiego- Dobro Procentuje. Głównym celem projektu było budowanie integracji międzypokoleniowej pomiędzy seniorami, a dziećmi z terenu gminy Grębów. Proces budowania integracji pokoleniowej był realizowany w toku szeregu działań głównych w projekcie, o których warto powiedzieć parę słów.

Zrealizowaliśmy szereg warsztatów plastycznych, na których pod okiem instruktora wykonane zostały: jesienne dekoracje, dekoracje na Boże Narodzenie, makrama, prace z recyklingu. W sumie odbyły się 24 godziny (12 cyklów, 2 godzinnych) warsztatów manualnych i kreatywnych. Wykonaliśmy ogrom pięknych prac z wykorzystaniem darów jesieni (jeże, sowy, wianki), powstały piękne stroiki i dekoracje bożonarodzeniowe (anioły, gwiazdy), zgłębiliśmy sztukę plecenia makramy, w ramach recyklingu powstało coś z niczego z wykorzystaniem nieprzydatnych już materiałów.

Odbyły się także 5- godzinne warsztaty kulinarne wraz z lekcją poprawnego i eleganckiego dekorowania oraz nakrywania stołu. Zajęcia kulinarne dotyczyły tradycyjnych potraw wigilijnych (pierogi, uszka, barszcz, kapusta) i świątecznych wypieków. Podsumowaniem poczynań kulinarnych była organizacja wspólnej kolacji wigilijnej.

W celach integracyjnych odbył się także wyjazd na Baseny Mineralne  do Solca- Zdroju w dn. 2 lutego 20023. Uczestnicy wyjazdu mogli skorzystać z leczniczych właściwości w wodzie- solance siarczkowo- siarkowodorowej oraz pozostałych atrakcji jakie oferuje basen tj. zjeżdżalnie czy jacuzzi.

Dzięki realizacji szeregu działań integracyjnych w ramach projektu nastąpił wzrost motywacji seniorów do podejmowania nowych działań w kontakcie z młodym pokoleniem oraz budowanie więzi społecznych i współpracy międzypokoleniowej. Dla młodszych uczestników  projekt był szansą na ich otwarcie na wartości, potrzeby i troski starszego pokolenia. Zrealizowany projekt niewątpliwie wpłynął na kształtowanie w młodych ludziach empatii, umiejętności słuchania drugiego człowieka, otwartości na problemy starszego pokolenia, gotowości do pomocy i troski oraz umiejętności korzystania z wiedzy i doświadczenia seniorów.

Wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w realizację zadania „Integracyjna i kreatywna jesień w Centrum Kultury” składamy serdeczne podziękowania za poświęcony czas, zaangażowanie i wspaniałą atmosferę. Dziękujemy również za darowiznę Fundacji PKO Banku Polskiego- Dobro Procentuje, dzięki której mogliśmy zrealizować ten wyjątkowy projekt.