Wyjazd integracyjny na Baseny Mineralne do Solca -Zdroju

Wyjazd integracyjny na Baseny Mineralne do Solca -Zdroju

2 lutego br.  beneficjenci  projektu ,,Integracyjna i Kreatywna Jesień w Centrum Kultury”

uczestniczyli w wyjeździe integracyjnym na Baseny Mineralne w Solcu  -Zdroju.

Zadanie dofinansowane przez Fundację PKO Banku Polskiego – Dobro Procentuje.