Jamniczanki i Wydrzowianie w Tarnogrodzie

Jamniczanki i Wydrzowianie w Tarnogrodzie

W miniony weekend dwa zespoły z naszej gminy Jamnniczanki i Wydrzowianie, wzięły udział w 48 Międzywojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wsi Polskiej. Są to międzywojewódzkie eliminacje -formuła sejmików obejmuje pięć przeglądów międzywojewódzkich, podczas których wiejskie zespoły teatralne prezentują spektakle (oprócz Tarnogrodu są: Bukowina Tatrzańska, Ożarów, Stoczek Łukowski i Kaczory). Na scenie tarnogrodzkiej zaprezentowało się 16 grup- Komisja artystyczna wytypuje 3 z nich do udziału w Sejmiku Ogólnopolskim, który odbywa się każdej jesieni również w Tarnogrodzie.

Jamniczanki ” Walkowe dro pióra”
Wydrzowianie”Wesele”