,,Tradycje świąteczne- popularyzujemy nasze dziedzictwo”- podsumowanie projektu

,,Tradycje świąteczne- popularyzujemy nasze dziedzictwo”- podsumowanie projektu

W styczniu i lutym 2023 r. GCK w Grębowie, dzięki otrzymanej darowiźnie z Fundacji PGE zrealizowało projekt:

,,Tradycje świąteczne- popularyzujemy nasze dziedzictwo

Projekt miał na celu szeroką popularyzację zwyczajów świątecznych. Zakładał także edukację w zakresie obrzędowości świąt  Bożego Narodzenia na terenie ziem lasowiackich. Szczytnym celem było również włączenie szerokiego grona uczestników projektu w kultywowanie tradycji wspólnego śpiewu kolęd. W ramach projektu zorganizowano następujące wydarzenia:

,,Spotkanie z kolędą „ w Wydrzy, ,,Kolędowy wieczór” w Stalach, ,,Jasełka „ w Zapoledniku, ,,Świąteczny koncert Gminnej Orkiestry Dętej” oraz ,,Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek” w Grębowie.

Wszystkie wydarzenie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i sprawiły, iż tradycja świąt Bożego Narodzenia odzyskała dawny blask i niepowtarzalny, rodzinny urok. Dziękujemy Fundacji PGE za wsparcie w realizacji tego cel