Podsumowanie projektu „Wielkanoc-Bogactwo symboliki i jej znaczenia”

Podsumowanie projektu „Wielkanoc-Bogactwo symboliki i jej znaczenia”

Gminne Centrum Kultury w Grębowie zakończyło realizację zadania: ,,Wielkanoc-bogactwo symboliki i jej znaczenie”. Projekt został zrealizowany w marcu i kwietniu. W jego skład wchodziły: warsztaty wielkanocne, gminny konkurs na palmę wielkanocną, misterium męki pańskiej oraz koncert orkiestry dętej.

Założeniem projektu było włączenie jak największej liczby mieszkańców w działania projektowe, by kultura ludowa była żywą treścią ich życia, a nie tylko pustym symbolem. Skupiliśmy się na najważniejszym święcie chrześcijańskim tzn. Świętach Wielkiej Nocy. Zaakcentowaliśmy m.in. niedzielę  palmową czyli niedzielę męki pańskiej. W każdej naszej placówce klubowej zorganizowaliśmy warsztaty tworzenie palm wielkanocnych i malowania pisanek. Finałem przygotowań były obchody Niedzieli Palmowej, wzięło w nich udział 37 delegacji z placówek m.in. szkolnych, przedszkoli, placówek klubowych, akademii seniora ,OSP, LZS i ZHP. Barwny orszak prowadzony przez Gminną Orkiestrę Dętą podążył do grębowskiego kościoła, prowadząc Jezusa na koniu na znak pamiątki wjazdu do Jerozolimy. Po uroczystej mszy, na sali widowiskowej GCK w Grębowie odbył się spektakl męki pańskiej w wykonaniu młodzieży z ZSO w Grębowie, występy wokalno-muzyczne oraz ogłoszenie wyników konkursu na palmę wielkanocną. Kolejnym elementem był świąteczny koncert Gminnej Orkiestry Dętej na mszy rezurekcyjnej w kościele pod wezwaniem św. Józefa w Wydrzy oraz śniadanie wielkanocne z zespołami i druhami OSP, którzy w czasie  pełnili straż przy grobie Chrystusa i uroczyście asystowali w czasie mszy rezurekcyjnej. Mamy nadzieję, że projekt przybliżył odbiorcom istotę Wielkanocy, spowodował zrozumienie jej bogatego znaczenia symbolicznego i nadał głębszy wymiar obchodom Wielkanocy.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji PGE.