Stalowianki i Jamniczanki na Jarmarku Wielkanocnym w Rozwadowie