Spotkania edukacyjne dla młodzieży w ramach zadania: ROZWIŃ SKRZYDŁA ORLE BIAŁY I KORONĄ ZŁOTĄ ŚWIEĆ

Spotkania edukacyjne dla młodzieży w ramach zadania: ROZWIŃ SKRZYDŁA ORLE BIAŁY I KORONĄ ZŁOTĄ ŚWIEĆ

W ramach zadania  odbyły się -spotkania edukacyjne dla młodzieży- w czasie spotkań w naszym GCK opowiadaliśmy o znaczeniu flagi, jej formie i zasadach używania, o Godle, barwach i Hymnie-  ich historii i symbolice.
W czasie spotkań posiłkowaliśmy   się  tablicą multimedialną, kartami pracy
i uczyliśmy   młodzież co symbolizuje nasze niepodległe państwo.
„Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”