Warsztaty muzyczne w ramach zadania: ROZWIŃ SKRZYDŁA ORLE BIAŁY I KORONĄ ZŁOTĄ ŚWIEĆ!

Warsztaty muzyczne w ramach zadania: ROZWIŃ SKRZYDŁA ORLE BIAŁY I KORONĄ ZŁOTĄ ŚWIEĆ!

W ramach zadania odbywają się  warsztaty muzyczne z wykwalifikowanym instruktorem. W czasie  spotkań warsztatowych instruktor przygotowuje grupę do prezentowania wybranych pieśni a także Hymnu Polski,  w sposób poprawny i prawidłowy.  Program przygotowany przez muzyka zostanie przedstawiony szerszemu gronu odbiorców.  Warsztaty muzyczne pomogą odegrać kluczową rolę w budowaniu poczucia bezpieczeństwa i tworzeniu wspólnoty.  Celem warsztatów jest wzmocnienie tożsamości narodowej, poznawanie bogactwa kulturowego Polski i kształtowanie postaw patriotycznych. „Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”