Warsztaty w ramach zadania.

Warsztaty w ramach zadania.

W ramach zadania: ROZWIŃ SKRZYDŁA ORLE BIAŁY I KORONĄ ZŁOTĄ ŚWIEĆ!
Wykwalifikowany plastyk poprowadził warsztaty dla grupy dzieci w wieku 8-10 lat, którego
tematem przewodnim była Konstytucja 3 Maja opowiedziana przez sztukę. Zajęcia
poprzedziła emisja filmu o obrazie Jana Matejki. Film dostępny na kanale YouTube NCK,
odkrywa tajemnice obrazu “ Konstytucja 3 Maja 1791 roku” Instruktor zaprosił odbiorców do
przyjrzenia się dziełu mistrza, a potem do wspólnej zabawywarsztatów plastycznych z
motywem orła -przez co wyjaśnił czym są symbole narodowe. Grupa wykonała prace
plastyczne w tym także kokardę narodową. Dofinansowano ze środków Biura
„Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP.