Obchody 40-lecia istnienia kościoła pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Zabrniu