Podsumowanie zadania : ROZWIŃ SKRZYDŁA ORLE BIAŁY I KORONĄ ZŁOTĄ ŚWIEĆ!

Podsumowanie zadania : ROZWIŃ SKRZYDŁA ORLE BIAŁY I KORONĄ ZŁOTĄ ŚWIEĆ!

 

W ramach zadania: ROZWIŃ SKRZYDŁA ORLE BIAŁY I KORONĄ ZŁOTĄ ŚWIEĆ! –
4 czerwca 2023 r., na Stadionie LZS w Auli Plenerowej odbyło się uroczyste podsumowanie zadania w formie pleneru. Całość podsumowała wystawa  prac pt. „ To Polska właśnie”! Patriotyczny koncert dla lokalnej społeczności pod hasłem „Rozwiń skrzydła Orle biały
 i koroną złotą świeć”,  na którym opowiedzieliśmy  o Konstytucji 3 maja, z dumą prezentowaliśmy  symbole narodowe, a całość rozpoczął odśpiewany wspólnie z wiodącą grupą warsztatową- Hymn . Program urozmaicony był wykonaniem innych pieśni patriotycznych. Był quiz dla rodzin z dziećmi.

 Obserwujemy obecnie wśród nas jedną z właściwości więzi narodowych, które w pewnych kontekstach i okolicznościach ( w tym wypadku jest to wojna na tuż za progiem, bliskość granicy polsko-ukraińskiej) mają zdolność do ożywiania się i wyzwalania niezwykłej energii społecznej oraz chęci uczestnictwa w tego typu zadaniach. Projekt ten wsparł nas przede wszystkim w upowszechnianiu i podkreślaniu znaczenia symboli narodowych w czasie ważnych świąt oraz podkreśleniu ich znaczenia jako fundamentalnych treści naszej tożsamości narodowej, które zachowują aktualność mimo upływu lat.

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”