Bezpieczna wakacjonada w Krawcach

Bezpieczna wakacjonada w Krawcach

W ramach realizacji zadania dotyczącego I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomoc Postpenitencjarnej dnia 2 lipca 2023 r. zostało zorganizowane drugie, z czterech przewidzianych przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości, a mianowicie wydarzenie pod nazwą ,,Bezpieczna wakacjonada”.

Impreza współorganizowana z KGW „Jarzębina” przyciągnęła wielu mieszkańców z całej gminy, a wszystko to za sprawą atrakcyjnej oferty programowej. Na scenie wystąpiły zespoły ludowe KGW Wydrzowianie oraz KGW Jarzębina, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej w Krawcach zaprezentowali swoje zdolności taneczne i wokalne. KGW „Jarzębina” zorganizowało pokaz Gwiazd Estrady, które prezentowały się bardzo licznie zgromadzonej widowni, na specjalnie stworzonej na tą okazję promenadzie. Zespół „Fitneska” poprowadził wiele ciekawych gier i zabaw, nie zabrakło także dmuchanych zjeżdżalni.

Na wydarzenie przybyli również przedstawiciele Policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy przybliżyli zgromadzonym zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkanie okazało się doskonałą okazją do właściwej interpretacji niektórych przepisów ruchu drogowego i nowego spojrzenia na przyczyny zdarzeń drogowych.

Dla najmłodszych uczestników został zorganizowany kącik edukacyjny, w którym dzieci chętnie włączały się w zabawy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Duże zaangażowanie dzieci zaowocowało powstaniem wielu przepięknych, tematycznych  rysunków i kolorowanek, które zostały nagrodzone. W namiocie znajdowały się przygotowane plakaty m.in. ze znakami drogowymi, przedstawiające sytuacje z prawidłowym zachowaniem, czy numery alarmowe do służb ratunkowym z którymi zapoznawali się najmłodsi.

Koło Gospodyń Wiejskich w Krawcach „Jarzębina” przygotowało poczęstunek dla uczestników wydarzenia, wykorzystując zakupiony w ramach zadania sprzęt kuchenny sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Celem wydarzenia było wzmocnienie świadomości, dotyczącej prawidłowego zachowania podczas uczestnictwa w ruchu drogowym, zapobiegającej wypadkom i niepożądanym sytuacjom oraz ochrona przed wieloma zagrożeniami. Spotkanie przyczyniło się również do zagospodarowania czasu wolnego, jak również  integracji środowisk i wzmocnienie więzi lokalnej. Wakacjonada obfitowała w dobrą zabawę, naukę i gościnność.

 

Już dziś serdecznie zapraszany na dwa pozostały wydarzenia.

Szczegóły zostaną podane wkrótce.