Podsumowanie- Dzień Rodziny Żupawa

Podsumowanie- Dzień Rodziny Żupawa

 
Dzień Rodziny w Żupawie
W minioną niedzielę tj. 23 lipca 2023 r. w Żupawie odbył się Dzień Rodziny. Wydarzenie odbyło się w ramach realizacji zadania dotyczącego I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomoc Postpenitencjarnej.
Impreza współorganizowana z KGW „Stokrotki” przyciągnęła nie tylko mieszkańców Żupawy. W wydarzeniu uczestniczyli również mieszkańcy z trenu całej gminy, jak i przyjezdni goście. Po oficjalnym otwarciu „Dnia Rodziny” na scenie wystąpiły dzieci z pokazem tanecznym. Nie zabrakło występów wokalnych w wykonaniu Zespołu Perełki oraz KGW Stokrotki. Specjalnie na tę okazję zorganizowano familijny spektakl cyrkowy „Amore czyli retro cyrk” w wykonaniu grupy Locomotora .
Na wydarzenie przybyli przedstawiciele Policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy poruszyli zagadnienia dotyczące przemocy w rodzinie. Spotkanie przyczyniło się do zwiększenia świadomości tego zjawiska oraz pokazało możliwe formy pomocy. Policjanci przygotowali także gry i zabawy dla najmłodszych, angażując całe rodziny.
Dla najmłodszych uczestników został zorganizowany kącik w którym dzieci chętnie korzystały z przygotowanych atrakcji oraz uczestniczyły w zabawach przygotowanych przez animatorów. Powstało wiele pięknych prac o tematyce rodzinnej. W namiocie znajdowały się przygotowane ulotki, plakaty m.in. z numerami alarmowymi do służb ratunkowych oraz numery telefonów zaufania. Dzieci z uśmiechem na twarzy ochoczo ustawiały się w kolejkach do malowania twarzy, wykonania świecących tatuaży czy kolorowych warkoczyków. Bez wątpienia dużym zainteresowaniem cieszyły się dmuchane zjeżdżalnie.
Koło Gospodyń Wiejskich w Żupawie „Stokrotki” przygotowało poczęstunek dla uczestników wydarzenia, wykorzystując zakupiony w ramach zadania sprzęt kuchenny sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Celem wydarzenia było wzmocnienie świadomości zjawiska jakim jest przemoc w rodzinie. Spotkanie przyczyniło się również do zagospodarowania czasu wolnego, jak również wzmocnienia więzi lokalnej i integracji środowisk. Poruszone zostały trudne, ale jak ważne tematy. Miła i radosna atmosfera pozwoliła na ukazanie, że rodzina jest fundamentem społeczeństwa.