XXII Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Dębicy. Zespół ,,Grębowianki” zajął III miejsce

XXII Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Dębicy. Zespół ,,Grębowianki” zajął III miejsce